Turkish  English       info@adaarastirma.com
+90 212 282 4346

Siyasi Araştırmalar

Paydaş Algı araştırması
Seçmen Profil Araştırmaları
Seçmen Davranışları Ölçümü
Seçmen Algı Araştırmaları
Siyasi Parti İmaj Araştırmaları
Siyasi Söylem Analizi
Stratejik Plan Araştırmaları
Yerel Yönetim Hizmet Ölçümü Araştırmaları
Siyasi Gündem Araştırmaları
Lider İmaj Ölçümleri
Seçmen Parti Tercihleri Ölçümleri
Siyasi Parti İtibar Araştırması
Aday ve rakip Aday Analizi
Siyasi Reklam Etkinlik
Seçmen sadakati Analizi
Siyasi Değer Araştırmaları

Pazar Araştırmaları

Müşteri yolculuk haritası
Kişiselleştirilmiş iletişim stratejisi
Kullanım ve Tutum Araştırmaları
Segmentasyon Araştırması
İnternet İşlerlik Ölçüm Araştırması
Marka Araştırmaları
Ürün Testleri
Tat-Koku / Ambalaj / Konsept
Memnuniyet Araştırmaları
Gizli Müşteri Araştırmaları
Kurumsal İtibar Araştırmaları
Ürün Satış Potansiyeli Araştırması
Reklam Etkinlik Araştırmaları
Dağıtım Kanalları Araştırması
Eğilim ve Motivasyon Araştırmaları

Reklam Araştırmaları

Yayın öncesi reklam testi
Reklam kavrama ve reaksiyon testi
Pre-test, post-test
İzleyici profil araştırmaları
Promosyon etki testi

Sosyal Araştırmalar

Sosyal değer araştırmaları
Sosyal sınıf araştırmaları
Sosyal değişim araştırmaları
Sosyal doku araştırmaları
Kent kültürü ve kentlik bilinci araştırmaları

Proje, Tez, Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalı SPSS Eğitimleri

SPSS eğitimi firmamızın Değerli Danışmanı Sakarya Üniveristesi Dr.Öğr.üyesi Hasan Hüseyin Taylan ve Araştırma Yöntemleri firmamızın Genel Müdürü Ayhan Adıgüzel tarafından İstanbuldaki ofisimizde verilmektedir.

Eğitimler;kişiye özel olarak tek ya da sınıf halinde toplu olarak verilmektedir.
Eğitimlerin Tarih ve yeri;katılımcıların durumuna ve sayısına bağlı olarak değişebilmektedir.
Eğitim Süresi;1 ya da 2 gün olarak düzenlenmektedir.

Ayrıntılı Bilgi: deniznilufer@adaarastirma.com